dokumentacje geofizyczne

Projektowanie, budowa, a później kontrola budowli ziemnych i podziemnych, fundamentowanie konstrukcji budowlanych, dróg, linii kolejowych, lotnisk oraz innych obiektów to rzeczy, którymi zajmuje się interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, dotycząca badań podłoża gruntowego, jaką jest geotechnika. W wielu sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań, które umożliwią zaplanowanie i wybudowanie różnych obiektów. Kiedy konkretnie wykonuje się tego typu badania i co znajduje się w dokumentacji geotechnicznej?

Kto wykonuje badania geotechniczne?

Na początku warto zaznaczyć, że w Polsce dość często dochodzi do błędnego utożsamiania badań geotechnicznych z badaniami geologicznymi. Tym samym niejednokrotnie mówi się o dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zamiast o geotechnice, a różnica jest istotna. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest dokumentacją geologiczną, zawierającą rozpoznania budowy geologicznej podłoża gruntowego, a także prognozę zjawisk i procesów geologicznych oraz związanych z tym badań wód i gruntów. Geotechnika natomiast, która jest obecnie specjalizacją uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, to jak wspominaliśmy we wstępie, interdyscyplinarna dziedzina wykorzystywana do celów projektowania, wykonywania i kontroli m.in. budowli ziemnych. Warto wiedzieć również, że opinie geotechniczne wykonują specjaliści w zakresie geologii i geotechniki.

Kiedy wykonuje się badania geotechniczne?

Podłoże gruntowe musi zostać poddane badaniom geotechnicznym przy niemal wszystkich inwestycjach budowlanych i inżynierskich. Istnieją jednak różnice w rodzaju badań terenowych i laboratoryjnych dla każdej inwestycji, natomiast prawo budowlane i geologiczne określa rodzaj dokumentacji geotechnicznej, jaką należy wykonać. Stosowany jest różny podział dokumentacji geotechnicznej, brana pod uwagę może być zarówno jej zawartość, jak i kategorie.

Projektant zajmujący się daną inwestycją ma obowiązek przypisać ją do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. Od jego decyzji zależeć będzie to, jakie dokumenty będą konieczne do przedłożenia. Do pierwszej kategorii zaliczają się proste konstrukcje, maksymalnie dwukondygnacyjne, bardzo często są to budynki mieszkalne. Druga kategoria dotyczy również bezpiecznych konstrukcji i fundamentów o nieskomplikowanych warunkach gruntowych, trzecia kategoria obejmuje z kolei wyjątkowo duże lub wrażliwe na siadanie budynki, których budowa określana jest jako ryzykowna.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Jeśli chodzi o zawartość dokumentacji geotechnicznej, to jest ona zależna od tego, do której z opisanych kategorii dany budynek został przypisany. Najogólniej można jednak powiedzieć, że dokumentacja geotechniczna zawiera szczegółowe wyniki badań geotechnicznych gruntu. Określa ona obliczeniowe parametry geotechniczne, prezentuje analizę i obliczenia wraz z ustaleniami geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

[Głosów:3    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here